Полезно


Обследване, откриване и отстраняване на течове

Течовете от водопроводни инсталации и канализация са едни от най-често срещаните и едни от най-трудно откриваемите, и отстраними проблеми, свързани с експлоатацията на жилища, офиси или промишлени помещения. Ненавременното им отстраняване води до задълбочаване на проблемите във Вашата инсталация, до загуби на вода (вижте приложената по-долу таблица) и до редица други проблеми. Предлагаме Ви обследване от опитни специалисти, както и обследване с термографска камера.

1 капка в секунда:
Загуби на 1 минута – 0.29 сантилитра
Загуби на 1 час – 17.74 сантилитра
Загуби на 1 ден – 4.26 литра
Загуби на 1 седмица – 30.28 литра
Загуби на 1 месец – 128.69 литра

2 капки в секунда:
Загуби на 1 минута – 0.89 сантилитра
Загуби на 1 час – 59.14 сантилитра
Загуби на 1 ден – 13.88 литра
Загуби на 1 седмица – 98.41 литра
Загуби на 1 месец – 378.50 литра 

Капки, преминаващи в струя:
Загуби на 1 минута – 5.91 сантилитра
Загуби на 1 час – 3.79 литра
Загуби на 1 ден – 90.84 литра
Загуби на 1 седмица – 662.38 литра
Загуби на 1 месец – 2649.50 литра

Струя 1.5 мм:
Загуби на 1 минута – 22.17 сантилитра
Загуби на 1 час – 13.25 литра
Загуби на 1 ден – 317.94 литра
Загуби на 1 седмица – 2176.38 литра
Загуби на 1 месец – 9462.50 литра

Струя 3 мм:
Загуби на 1 минута – 68.01 сантилитра
Загуби на 1 час – 41.64 литра
Загуби на 1 ден – 984.10 литра
Загуби на 1 седмица – 6813.00 литра
Загуби на 1 месец – 29523.00 литра

Струя 4.5 мм:
Загуби на 1 минута – 1.15 литра
Загуби на 1 час – 68.13 литра
Загуби на 1 ден – 1608.62 литра
Загуби на 1 седмица – 11355.60 литра
Загуби на 1 месец – 48258.75 литра

Струя 6.5 мм:
Загуби на 1 минута – 2.45 литра
Загуби на 1 час – 147.62 литра
Загуби на 1 ден – 3501.13 литра
Загуби на 1 седмица – 24602.50 литра
Загуби на 1 месец – 105033.75 литра

 

За обследване, откриване и отстраняване на течове във Вашите водопроводни, канализационни и отплителни инсталации, Вашите водомери и топломери можете да разчитате на нас. Не оставяйте водата да изтича между пръстите ви!

Нашите техници са на Ваше разположение и са готови да Ви посетят в удобни за Вас ден и час, за да извършат оглед и да Ви информират за точната стойност на ВиК услугата от която се нуждаете.

Цената за посещение на адрес и оглед е 30 лева. До 2 работни дни след огледа Ви се съставя оферта и след одобрението й се пристъпва към изпълнение. При извършване на услугата от нас, стойността на огледа се приспада от крайната стойност на услугата.

Доверете се на опита на професионалистите и на гарантираното качество, което само ние Ви предоставяме. За всяка извършена услуга получавате гаранция. При възникнали проблеми в рамките на гаранционните срокове и условия ние се задължаваме експресно да ги отстраним за наша сметка.

Заявка можете да подадете на 082 834 409, 0878 780 935 или като използвате on-line формата ни

 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

Човек може да живее около месец без храна, но не повече от седмица без вода.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

Водата се разширява с около 9 % при замръзване. Водата е с най-голяма плътност при 4 C’

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

Старите водомери на мрежата обикновено измерват по-малко. Ако водомерът Ви е отчел повече от средномесечната Ви консумация вероятно имате теч.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

90% от ВиК аварийте във Вашите домове са причинени от некачествени ъглови спирателни кранове или удължители.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

Едно повредено тоалетно казанче може да изразходва над 100 м3 вода за 1 месец, без дори да разберете.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

По данни на СЗО един на всеки трима души по света няма достъп до чиста питейна вода. Около 3 милиарда души от населението на планетата не могат дори да си измият ръцете защото не разполагат с вода и сапун.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

Водата съставлява между 60 и 70 процента от човешкото тяло, като количеството варира и е най-голямо през първите няколко месеца от ембрионалното развитие. 2/3 от тази вода се намира в клетките.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

Човешките кости съдържат 31 процента вода.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

Човек изразходва приблизително 200 литра вода за 5-минутен душ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

Над 80 процента от отпадните води в света не се пречистват и замърсяват реките и езерата.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

До 2030 година се очаква световното търсене на вода да нарасне с 50 процента.

footer background