Проекти


 

BG16RFOP002-2.089-5995-C01 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19."

На 24.03.2022 г. ФИРМА ВАМЕКС ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-5995-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.


Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура  BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща стойност: 50 000 лв. , от които 42 500 лв. европейско финансиране и 7 500 лв. национално финансиране.

Проектът е с продължителност 3 месеца.

footer background